شما به راحتی می توانید از طریق کارت وب مانی (WMZ Card) و بدون نیاز به حساب وب مانی در درگاه های پرداخت وب مانی پرداخت انجام دهید.بدین منظور کافیست 

بعد از انتخاب محصول مورد نظرتان روی گزینه ی پرداخت با وب مانی کلیک کنید. وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر خواهید شد.

 

payment webmoney,خرید با وبمانی


- با کلیک بر روی تب امکان تغییر زبان صفحه را خواهید داشت

- روی گزینه Other Method کلیک نماییدحال پرداخت با WM - Card انتخاب نمایید.

- شماره کارت خود را وارد و روی Next کلیک کنید.

Other Method webmoney,خرید باکارت وبمانی

 

برای تکمیل خرید وارد صفحه فوق خواهید شد. اطلاعات پرداخت را چک کنید و با وارد کردن کد کارت وب مانی و ایمیل خود،خریدتان را تکمیل نمایید.