آموزش وریفای کردن حساب وب مانی

هنگام ثبت نام در وبمانی، اگر اطلاعات نادرست داده شود، طبق قوانین وبمانی، وبمانی می تواند حساب را مسدود کند و از

صاحب حساب مدارک احراز هویت طلب کند تا بتواند حساب را مورد تأیید قرار دهد یا به اصطلاح وریفای (Verify) کند.

اگر حسابی مسدود باشد، عملیات Send Money انجام نخواهد شد ولی این حساب می تواند دریافت داشته باشد.

برای وریفای کردن حساب و گرفتن پاسپورت شخصی (Personal Passport) باید مراحل زیر را طی نمایید:

1- برنامه Keeper Classic را اجرا نمایید و وارد حسابتان شوید.

2- به لینک زیر بروید:http://passport.wmtransfer.com/asp/aProcess.asp

حال کلید Authorize را بزنید و سپس دکمه Yes را انتخاب کنید.

3- در صفحه باز شده در بخش Receiving a new passport روی Receive a Personal passport کلیک کنید.

4- صفحه جدیدی باز می شود که شامل لیست افرادی است که مجاز به تایید حساب وبمانی هستند.


در ستون سمت راست برخی نوشته شده: In Person یعنی برای تایید باید حضوری مدارک را ارائه کنید. این افراد چون ساکن

ایران نیستند، برای ما مناسب نخواهند بود.


بنابراین دنبال کسانی بگردید که با پست مدارک را قبول کند. در قسمت توضیحات این افراد نوشته شده است:

Notarized documents sent via regular mail یعنی مدارک رسمی از طریق ارسال با پست. بهتر است فردی را انتخاب کنید

که هم کارمزدش (حدود 10$) پایین باشد و هم ساکن مسکو باشد.

5- بعد از انتخاب فرد مناسب برای تایید حساب، گزینه Receive a passport را بزنید. حال آدرس گیرنده که باید مدارک را به آن

آدرس بفرستید برای شما نمایش داده می شود آن را یادداشت نمایید و سپس back to control panel را کلیک کنید.

6- حال باید هزینه وریفای کردن را پرداخت نمایید. برای این کار در صفحه جدید باز شده در قسمت Personal passport گزینه

pay را انتخاب کنید و مراحل پرداخت را انجام دهید.

7- مدارک ارسالی:

الف) متنی که در لینک (http://passport.wmtransfer.com/include/query130.html) می باشد را در Word کپی کنید و

سپس آن را به دقت پر کرده و چاپ نمایید و در نهایت آن را امضا کنید.

ب) اسکن رنگی پاسپورت یا ترجمه رسمی شناسنامه

ج) گواهی امضاء از دفترخانه، تا وبمانی مطمئن شود که امضای فرم الف متعلق به شخص شماست.

سه مدرک فوق را به آدرسی که یادداشت کرده اید، پست کنید و منتظر تایید حسابتان بمانید.

 

نحوه پر کردن فرم Personal Passport وبمانی

Last Name: نام خانوادگی

First Name: نام

MI: نام میانی (خالی بگذارید)

ID Type: اگر اسکن پاسپورت را می فرستید، بنویسید Passport و اگر اسکن ترجمه رسمی شناسنامه را می فرستید،

بنویسید: Identity Card

Number: شماره پاسپورت یا شناسنامه

Issued by: مرجع صادر کننده. بنویسید: Government of the Islamic Republic of Iran

On: تاریخ صدور به ترتیب ماه، روز و سال را به میلادی و از چپ به راست بنویسید.

مثلاً 2007/25/8

Date of Birth: تاریخ تولد به میلادی. مشابه فرمت بالا بنویسید.

Place of Birth: محل تولد

Permanent address: آدرس دائمی. به این ترتیب بنویسید: کشور، استان، شهر، کد پستی، آدرس

Phone: شماره تلفن به همراه کد کشور و شهر

Fax: اگر فکس دارید، شماره آن را بنویسید.

Email: آدرس ایمیل

WWW: اگر سایت دارید آدرس آن را بنویسید.

WM-ID: شماره حساب وبمانی

Current place of residence (if different from above): محل سکونت فعلی. (با همان فرمت آدرس دائمی) در صورتی این

قسمت را پر کنید که محل سکونت فعلیتان با آدرس دائمیتان فرق داشته باشد.

و در نهایت فرم را امضا کنید و تاریخ بزنید.