در سال1998 پول الکترونيکي وب ماني راه اندازي شده است مالک آن شرکت  "WMtransfer LTD"  مي باشدطراح و سازنده اين پول، شركت روسي  “Vychislitelnye sily” است

كه هم اكنون پشتيبانی فنی اين سيستم را انجام می‌دهد..

 سيستم نرم افزاري اين پول الکترونيکي توسط شرکت"نيروهاي محاسباتيطراحي و ساخته شده است.

 در حال حاضر حدود 30 ميليون کاربر در دنيا مجازی از وب ماني استفاده مي کنند و روز به روز به کاربران اين پول الکترونيکي افزوده می شود.

مهمترین خصوصيت اين سيستم پول الکترونيکي ،امنيت بالا  آن مي باشدبعداز افتتاح حساب وب ماني برايکاربر فايل کليدي مخصوص حساب ساخته شده ارايه مي گردد که توسط 

اين فايل کليديدسترسي به حساب ممکن مي باشدهمين طور شما مي توانيددر تنظيمات حساب دسترسي به حساب را با يک يا چندIP محدود نماييد تا اينکه از ورود ديگران به حساب

تان جلوگيري نماييد.

 

براي استفاده از وب ماني در ابتدا بايدنرم افزارwebmoney keeper  را از سايت نصب نماييدبه هر حساب وب ماني شماره شناسايي مخصوص(WMID ) تعلق مي گيرد

 

 

هر کاربر در سيستم پول الکترونيکي وب ماني از گواهينامه الکترونيکي برخوردارمي گرددطبق اطلاعات وارد شده  در زمان افتتاح حساب براي کاربران انواع گواهينامه الکترونيکي

ارايه ميگردداگر مشخصات شخصي وارد ننمائيد، گواهينامه ناشناس واگر مشخصات خود را وارد نمائيد، گواهينامه تشريفاتي تعلق ميگيرد.  در زمان افتتاح حساب شما مي توانيد

 مشخصات خود را وارد نموده و از گواهينامه تشريفاتي برخوردارشويد

 

                                                        

 

 

هر حساب داراي 6 شماره مختلف مي باشد اين شماره ها نشانگر واحد ارزي)امريکاروسيهاتحاديه اروپااوکراينبلاروس و ازبکستان (هستند.

§           نشانگر  دلار آمريکا

§           نشانگر ارز يورو E

§           نشانگر روبل روسيه R

§           نشانگر  پول واحد اوکراين U

§           نشانگر پول واحد بلاروس B

§           نشانگر پول واحد ازبکستان Y

اين شماره حسابها جدا از شماره شناسايي حساب(WMID) مي باشد و براي انجام حواله بايد از شماره ارزمشخص استفاده گردد.

سيستم وب‌مانی برای نقل و انتقالات بالای 0.01WMمعادل 0.8% تراکنش كارمزد دريافت می كند. حداكثر كارمزد براي هر WMبه قرار زير است:

WMG

WMY

WMB

WMU

WMR

WME

WMZ

2

55

100

250

1500

50

50 USD

 

در مورد نقل و انتقالات بين كيف پول‌های هم نوع در يک WMID هيچ كارمزدی كسر نمی‌شود