آموزش نحوه انتقال دلار وبمانی

1- ابتدا وارد حساب مینی وب مانی خود شوید.

https://mini.wmtransfer.com

 

2-  مطابق شکل زیر روی   گزینه خط کشی شده کلیک نمایید.

ارسال وبمانی در حساب مینی

 

 3- در بخش پایین صفحه گزینه مشابه تصویر زیر وجود دارد.

بر روی گزینه شماره یک Transfer funds کلیک کنید.کادر بالای آن باز می شود.حالا گزینه شماره 2 To purse را بزنید وارد بخش انتقال وبمانی خواهید شد.

نحوه ارسال دلار وبمانی مینی

 

4-صفحه باز می شود.در بخش TO شما باید شماره پورس مقصد و گیرنده را وارد کنید.(این شماره با Z شروع می شود)

در قسمت Amount in wmz مبلغ مورد نظر جهت انتقال، نوشته می شود.

در قسمت Description توضیحات نوشته می شود.مثلا دلیل ارسال وبمانی ،نام ومشخصات فردی و....

در قسمت Transaction type در صورتی که استاندارد انتخاب شده باشد.دلار وبمانی شما به صورت معمولی به حساب مقصد ارسال می شود.

انتقال وبمانی

اما اگر در قسمت Transaction type گزینه with protection by code را انتخاب کنید به صورت کد دار و با کد امنیتی ارسال می شود.

آموزش انتقال دلار وبمانی

در قسمت protection period بهتر هست زمان یک روز را انتخاب نمایید

و در آخر OK کرده و وب مانی را انتقال دهید.