تبدیل ارز کیف پول وبمانی به نوع دیگر ارز 

وارد حساب وبمانی خود شوید.

مشابه تصویر زیر از بخش FINANCES گزینه کیف پول وبمانی را انتخاب کنید.

سپس هر یک از کیف پولهایی که نیاز به EXCHANGE آن دارید را از ستون سمت چپ انتخاب کنید.

سپس از بخش سمت راست گزینه Exchange funds را بزنید.

exchange webmoney

 

 در این مرحله مشابه تصویر زیر ارزهای وبمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در بخش I will buy مبلغ و نوع ارزی دریافتی تا نمایش میدهد.

در بخش I will give  مبلغ و نوع ارز که میدهید را مشخص میکنید.

 

اکسچنج وبمانی

اگر عملیات اکسچنج ارز وبمانی موفق آمیز باشد تصویر نمایش داده می شود.

exchange webmoney