وب سایت exchanger.ru به تازگی سرویس اکسچنچ پی پال با وب مانی را در سایت خود فراهم کرده است.

این سایت توسط کمپانی وب مانی تایید شده است.این سایت با معرفی افراد معتبر با BL های مختلف،این امکان را برای

شما فراهم میکند تا واحد های پولی زیر را با یکدیگر تبادل کنید.

لینک اکسچنج پی پال با وب مانی

Buy WMZ and Sell Paypal (USD)

Buy Paypal (USD) and Sell WMZ

Buy Paypal (EUR) and Sell WME

Buy WME and Sell Paypal (EUR)

Buy WMR and Sell Paypal (RUB)

Buy Paypal (RUB) and Sell WMR (RUB)

لینک ویدئو آموزشی اکسچنج پی پال با وب مانی